Vedoucí oddělení realitní činnosti na MMR ČR

Pavel Rakouš je jako vedoucí oddělení realitní činnosti hlavní osobou, která připravila návrh zákona o realitním zprostředkování. Bude hostem realitního workshopu 7. 4. 2020 v Praze.

Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR pracuje Ing. Pavel Rakouš od roku 1996, své bohaté zkušenosti rozvíjel na různých pozicích.

Pan Rakouš pracoval před svou kariérou na ministerstvu jako tajemník a později zástupce starosty pro majetek a investice. Od roku 1996 na MMR ČR působil v řadových referentských funkcích, ale také jako poradce ministra, ředitel odboru nebo jiný vedoucí pracovník v oblasti bytové politiky, hospodaření s majetkem a podobně. Je hlavní osobou, která vytvořila návrh zákona o realitním zprostředkování, který nabývá platnost 3. března 2020.